left
 

wat?

Voice dialogue is een eenvoudige methode om jezelf beter te leren kennen. Ze werd ontwikkeld in de jaren '70 door Hal en Sidra Stone, beide klinisch psycholoog, en beschreven in hun voice dialogue handboek "Thuiskomen in jezelf". Aan de basis ligt het idee dat iemands persoonlijkheid opgebouwd is uit vele ikken of subpersoonlijkheden, waarmee afzonderlijk gecommuniceerd kan worden.

deelpersoonlijkheden

Sommige subpersoonlijkheden zijn in de loop van ons leven ontstaan als overlevingstechnieken of door de verinnerlijking van de boodschappen van onze opvoeders (vb. de innerlijke criticus, de behager, de perfectionist...). Sommige subpersoonlijkheden worden verstoten of onderdrukt, en werken daardoor destructief (vb. de egoïst, het kwetsbare kind, de agressieveling...). Het verstoten houden van deze ikken, kost ons energie en maakt ons vermoeid, depressief, irrationeel of zelfs ziek. Vaak herkennen we ze in de mensen in onze omgeving, waarvoor we die mensen al naargelang resoluut veroordelen of mateloos bewonderen.

nut?

Door de stemmen van je verschillende ikken aan het woord te laten, krijg je niet alleen zicht op het boeiende landschap van je persoonlijkheid, maar kan je ook de waarde en kracht (her)ontdekken van ogenschijnlijk ‘verfoeilijke' of niet eerder ontdekte persoonlijkheden. Door de verloren delen in jezelf terug bewust te ervaren, ontstaat er een nieuw en stabieler evenwicht in jezelf, maar ook in je relaties met anderen. Je wordt terug een vollediger mens.

 

righttop

Het is avond
Ik ben vermoeid
Ik sluit mijn ogen

voor de nacht die
eeuwig is van
wondere klaarte

Ugo Verbeke

right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.