left
 

wat?

NLP staat voor neuro-linguistische programmering en vertrekt van het idee dat we de realiteit op zich nooit kunnen kennen, maar enkel onze waarnemingen van de realiteit, wat per definitie een subjectief gegeven is.

hoe?

Door onze eigen waarnemingspositie te verlaten en eens in een andere positie te gaan staan, kunnen we onze beleving van de realiteit aanvullen en tot interessante inzichten komen. Door je even volledig los te maken van jezelf, je huidige gevoelens en gedachten en  de energie, de gevoelens en het gezichtspunt van de ‘tegenpartij' of van een ‘observator' te verkennen, kom je tot interessante ontdekkingen... ! Dat doen we door letterlijk op de plaats te gaan staan waar je die ander visualiseert en via je innerlijke zintuigen informatie te verzamelen (wat zie ik voor mijn innerlijk geestesoog verschijnen, welke woorden, gedachten komen nu in mij op, hoe voel ik mij nu, ...).

nut?

Oefeningen gebaseerd op NLP kunnen aangewend worden om beter om te kunnen gaan met emotioneel sterk beladen herinneringen of om beweging te krijgen in aanslepende conflictsituaties, vastgeroeste patronen en gedachtegangen. NLP kan ook helpen om via de positie van andere mensen, dichter bij je eigen verstoten ikken te komen (zie voice-dialogue).

righttop

Het is avond
Ik ben vermoeid
Ik sluit mijn ogen

voor de nacht die
eeuwig is van
wondere klaarte

Ugo Verbeke

right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.