left

een foto
een geur
een broze bloem
zoveel onverwachte deuren

mijn tere hart
ontvouwt zich vele keren
voor mijn herinnering
mijn her-innerlijking
van jou

als een vederlichte ballon
word ik
nestel ik mij
in die liefdevolle wolk
van jouw on-be-grijpbare
aanwezigheid

duizend kleine sterren
pinken
in en rond mijn lichaam
elke cel van mijn wezen
opent zich
ademt jou in en uit

mijn hartsverlangen
stroomt zich
een weg naar de milde oceaan
jij en ik
ongemerkt samenvloeiend
in de golfslag
van een eeuwig ogenblik

ik kijk rond mij
met jouw blik
en glimlach dankbaar
jouw glimlach

 

nieuwe verbinding

 

Ook na het sterven blijft de verbinding met de overledene bestaan, ongeacht of je nu gelooft in een leven na de dood of niet. De ander wordt niet zomaar uitgewist. Door de fysieke afwezigheid van de ander, zoek je naar een nieuwe manier om je verbinding met de ander een plek te geven in je leven. Hoe kan je dat op een gezonde manier doen? Wat kan die verbinding voor je betekenen? In deze rubriek vind je naast een visie over verbondenheid over de dood heen ook een aantal tips en voorbeelden.

Hier vind je enkele teksten ter inspiratie en ondersteuning : meditatieteksten, verhalen, liedteksten, gedichten...

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.